• slider image 619
:::
教學組 李佳鳳 - 榮譽榜 | 2022-12-28 | 點閱數: 326
111 學年度校內三四年級英語朗讀比賽前三名
          三年級 第一名  307 吳昑璇
          三年級 第二名  304 王晴
          三年級 第三名  303 林詩庭
          四年級 第一名  404 詹喬甯
          四年級 第二名  406 陳慕謙
          四年級 第三名  405 謝旻翰
      恭喜以上獲獎同學
      也謝謝三位英語老師及三四年級導師的協助