• slider image 619
:::
教學組 李佳鳳 - 榮譽榜 | 2022-12-21 | 點閱數: 308
     111 學年度校內五六年級英語朗讀比賽前三名
          五年級 第一名  501 劉子頡
          五年級 第二名  507 曾子昕
          五年級 第三名  506 林睿翊
          六年級 第一名  603 謝沛潼
          六年級 第二名  602 陳悦佳
          六年級 第三名  606 簡忻婕
      恭喜以上獲獎同學
      也謝謝三位英語老師及五六年級導師的協助